« Takaisin

Työpaikan ja Luottamusmiehen Lakikirja 2018

Tuoreena painosta!

  • Sivumäärä: 475, nidottu
  • Verollinen hinta: 49,90
  • Veroton hinta: 45,40
  • ISBN: 978-952-5735-46-8
  • Toimitusaika 1-3 päivää

Kirjassa ovat kaikki työpaikalla esillä pidettävät lait. Lisäksi kirjasta löytyvät kaikki ne lait, joita luottamusmiehet ja henkilöstöhallinto tarvitsevat työssään. Sisällysluettelo on ryhmitelty aihealueittain. Väliotsakkeiden avulla lait löytyvät helposti. Kirjassa on lakien yhteydessä oikeustapauksia. Lopussa on laaja asiasanahakemisto.

SISÄLLYSLUETTELO
 

Työsopimus – Työsuhde - Yhteistoiminta
Työsopimuslaki (55/2001)
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)
Rikosrekisterilaki (770/1993) lain 6 §
Laki turvallisuusselvityksistä (177/2002)
Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (656/1967)
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)
Laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016)
Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta (305/2009)
Työehtosopimuslaki (436/1946)
Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta (56/2001)
Laki työriitojen sovittelusta (420/1962)
Laki oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa (646/1974)
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007)
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä (335/2007)
Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) (758/2004)
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa (725/1990)
Tasa-arvo ja Yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
Laki yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (1347/2014)
Henkilötietolaki (523/1999)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
Työaika ja Vuosiloma
Työaikalaki (605/1996)
Laki vapunpäivän järjestämisestä työntekijäin vapaapäiväksi eräissä tapauksissa (272/1944)
Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä (388/1937)
Vuosilomalaki (162/2005)
Nuoret
Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)
Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (188/2012)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta (189/2012)
Opintovapaa ja Koulutus
Opintovapaalaki (273/1979)
Opintovapaa-asetus (864/1979)
Laki ammatillisesta koulutuksesta
Vuorotteluvapaalaki (1305/2002)
Työsuojelu – Työturvallisuus - Työterveys
Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista (400/2004)
Työturvallisuuslaki (738/2002)
Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä (218/2005)
Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)
Työttömyysturva - Vahingonkorvaus
Työttömyysturvalaki (1290/2002)
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998) lain 2 luku
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta (1332/2002)
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) osittain
Palkkaturvalaki (899/1998)
Valtioneuvoston asetus palkkaturvasta (1276/2009)
Vahingonkorvauslaki (412/1974)
Oikeustoimi - Määräaika
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (228/1929) lain 3 ja 4 luku
Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930)
Virkamiehet
Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003)
Kuntalaki (410/2015) lain 11 luku
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (499/2007)
Valtion virkamieslaki (750/1994)
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (1233/2013)
 
Hakusanat
Hinta:49.90 €