« Takaisin

Työpaikan luottamusmiehen Lakikirja 2020

  • Sivumäärä: 470
  • nidottu
  • Hinta: 50,90
  • ISBN: 978-952-5735-58-1
  • Toimitusaika 1-3 työpäivää

Vuoden 2020 kirjasta löytyvät nyt uusi työaikalaki ja tietosuojalaki. Myös muut lait ovat saaneet useita sisältö- ja pykälämuutoksia. Kirjan sisältö on koottu erityisesti työpaikkojen luottamusmiesten ja henkilöstöhallinnon tarpeisiin. Tiedon löytymistä helpottaa lakien ryhmittely aihealueisiin ja laaja asiasanahekemisto. Itse lakeihin on upotettu aiheeseen liittyviä oikeustapauksia ja niiden päätöksiä. Useimman lain lopussa on säädös: Työnantajan on pidettävä tämä laki ja yleissitova työehtosopimus työntekijöiden vapaasti saatavilla työpaikalla.

SISÄLLYSLUETTELO
 

Työsopimus – Työsuhde - Yhteistoiminta

Työsopimuslaki (55/2001)

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)

Rikosrekisterilaki (770/1993) lain 6 §

Turvallisuusselvityslaki (726/2014)

Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (656/1967)

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)

Laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016)

Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta (305/2009)

Työehtosopimuslaki (436/1946)

Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta (56/2001)

Laki työriitojen sovittelusta (420/1962)

Laki oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa (646/1974)

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007)

Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä (335/2007)

Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) (758/2004)

Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa (725/1990)

Tasa-arvo ja Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Tietosuojalaki (1050/2019)

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

Laki naisten ja miesten välisestä tasa arvosta (609/1986)

Työaika ja Vuosiloma

Työaikalaki (872/2019)

Laki vapunpäivän järjestämisestä työntekijäin vapaapäiväksi eräissä tapauksissa (272/1944)

Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä (388/1937)

Vuosilomalaki (162/2005)

Nuoret

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)

Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (188/2012)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta (189/2012)

Opintovapaa ja Koulutus

Opintovapaalaki (273/1979)

Opintovapaa-asetus (864/1979)

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)

Vuorotteluvapaalaki (1305/2002)

Työturvallisuus ja Työterveys

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista (400/2004)

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä (218/2005)

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)

Työttömyysturva - Vahingonkorvaus

Työttömyysturvalaki (1290/2002)

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998) lain 2 luku

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta (1332/2002)

Palkkaturvalaki (866/1998)

Valtioneuvoston asetus palkkaturvasta (1276/2009)

Vahingonkorvauslaki (412/1974)

Oikeustoimi ja Määräaika

Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (228/1929)  lain 3 ja 4 luku

Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930)

Virkamiehet

Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003)

Kuntalaki (410/2015) lain 11 luku

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007)

Valtion virkamieslaki (750/1994)

Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (1233/2013)

Hakusanat

Hinta:50.90 €