« Takaisin

Työsuojelupäällikön ja Työsuojeluvaltuutetun Lakikirja 2020

  • Sivumäärä:  450
  • nidottu
  • Hinta: 50,90
  • ISBN: 978-952-5735-59-8 
  • Toimitusaika 1-3 työpäivää

Lakeihin on tullut jälleen useita muutoksia. Kirjastamme löytyvät ne lait ja säädökset, joita työsuojeluhenkilöt tarvitsevat tärkeässä työssään. Suurin osa näistä säädöksistä on annettu työturvallisuuslain perusteella. Lain 67 pykälässä säädetään: Tämä laki ja sen nojalla annetut työpaikkaa koskevat säännökset on pidettävä työntekijöiden nähtävinä työpaikalla. 

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällysluettelo

TYÖSUOJELU TYÖPAIKOILLA

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toimialueista (1494/2015)

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista (400/2004)

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007)

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)

Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001)

Valtioneuvoston päätös työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta (922/1999)

Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta (749/2001)

HAITALLISET PITOISUUDET

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (538/2018)

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000)

KONEET, LAITTEET JA TURVAMERKIT

Laki CE-merkintärikkomuksesta (187/2010)

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008)

Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (1016/2004)

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)

Valtioneuvoston asetus köysiratalaitteistojen käytöstä ja tarkastamisesta (220/2018)

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (687/2015)

MELU, TÄRINÄ JA NOSTAMINEN

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta (85/2006)

Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä (621/2001)

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta (48/2005)

Valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä (1409/1993)

Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä (568/2012)

SÄTEILY

Säteilylaki (859/2018)

Valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä (1405/1993)

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisista kentistä aiheutuvilta vaaroilta (388/2016)

Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta (291/2008)

BIOLOGISET TEKIJÄT

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta (933/2017)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biologisten tekijöiden luokituksesta (921/2010)

KEMIALLISET TEKIJÄT

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001)

Valtioneuvoston päätös lyijytyöstä (1154/1993)

Valtioneuvoston asetus lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran torjunnasta (603/2015)

Valtioneuvoston päätös vaarallisia aineita sisältävistä säiliöistä ja niiden merkinnöistä (421/1989)

TERVEYDENHUOLTO

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013)

Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (1485/2001)

Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä (218/2005)

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)

Valtioneuvoston asetus ammattitautiluettelosta (769/2015)

Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä (1466/2015)

TYÖSUHDE

Työsopimuslaki (55/2001)

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Tietosuojalaki (1050/2018)

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)

Työaikalaki (872/2019)

Vuosilomalaki (162/2005)

NUORET

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)

Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (188/2012)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta (189/2012)

Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta (460/2015)

Hinta:50.90 €