« Takaisin

Lukiolakikirja

 

Kirja on ilmestynyt

Hinta: 34,90€

Sivumäärä: 180

ISBN 978-952-5735-54-3

Toimituskulut 9,90 €  

Lukiolakikirja on suunnattu lukioissa työskenteleville sekä kuntien sivistys- ja koulutoimistoihin. On tärkeää että se on kaikkien asiasta kiinnostuneiden luettavissa.

Hallitus päätti lukiokoulutuksen uudistamisesta kevään 2017 puoliväliriihessä. Eduskunta hyväksyi uuden lukiolain kesäkuussa 2018, ja laki tulee voimaan 1.8.2019.
Uudistus pitää sisällään lukiolain ja lukion toiminnallisen uudistamisen, ja sen tavoitteena on:
 • lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona,
 • vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä
 • sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.
Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat muun muassa yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut sekä niiden vaatima ohjaus ja tuki, oppiainerajat ylittävät opinnot sekä entistä tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen kanssa.

SISÄLLYSLUETTELO
 
 • Lukiolaki
 • Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta
 • Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä
 • Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
 • Opetusministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista
 • Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
 • Valtioneuvoston asetus koulutuksen arvioinnista
 • Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä
 • Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa
 • Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta
 • Koulumatkatukilaki
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista
 • Nuorisolaki
 • Hallituksen esitys HE 41 2018 vp

Hinta:34.90 €