« Takaisin

Kuntapäättäjän lakikirja

 • ISBN 978-952-5735-95-6
 • Sivumäärä 410 
 • Nidottu

Hinta  34,00 €  (sis. alv 10 %)

Kirja sopii hyvin myös Hyvinvointialueen valtuustoon valituille henkilöille!

Kirjaan on koottu kuntapäättäjien tärkeässä tehtävässään tarvitsemat lait.

Olemme lisänneet satoja hyvinvointialueita koskevia muutoksia mukana oleviin säädöksiin.
Näiden alueiden perustamiseen, vaaleihin sekä voimaantuloon liittyvät lait löytyvät kirjamme lopusta.

SISÄLLYSLUETTELO
 
 • Johdanto: Kuntien lainsäädäntö, tehtävät ja rahoitus
 • Kuntalaki
 • Kuntarakennelaki
 • Laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan
 • Hallintolaki
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
 • Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta
 • Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
 • Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta
 • Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
 • Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (618/2021) voimaan -23
 • Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
 • Laki kuntien kulttuuritoiminnasta
 • Laki Kuntien takauskeskuksesta
 • Järjestyslaki
 • Laki pysäköinninvalvonnasta
 • Tietosuojalaki
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
 • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
 • Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta
 • Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki
 • VNa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
 • Laki rakennusperinnön suojelemisesta
 • Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
 • Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta
 • Laki hyvinvointialueesta
 • Hyvinvointialue- ja maakuntajakolaki
 • ”Hyvinvointialuelakien voimaanpanolaki” (616/2021)

Hinta:34.00 €